top of page

  • eAIP Slovenije (zagotavlja Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.)

  • METEO (zagotavlja Državna meteorološka služba)

  • IPPC (Internet Pilot Planing Center)

  • eARO (zagotavlja Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.)

bottom of page