top of page

Priloga 1: Situacija letališča in karakteristike VPS in spojnic

Priloga 2: Zračni prostor območja letališča Bovec

Priloga 3: Vstopno-izstopne točke javljanja

Priloga 4: Točka javljanja Žaga (BW)

Priloga 5: Točka javljanja Soča (BE)

Priloga 6: Točka javljanja KANIN

Priloga 7: Prileti in odleti

Priloga 8: Šolski krog za motorna letala

Priloga 9: Šolski krog za jadralna letala

Priloga 10: Cona Žaga

Priloga 11: Cona Čezsoča

Priloga 12: Cona nad letališčem

Priloga 13: Cona za jadralna letala

Priloga 14: Cona za letenje z modeli

Priloga 15: Cona odmetavanja vlečne vrvi

bottom of page